Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Politički sistem

Izbori u zvanjaFakultet političkih nauka

Odlukom o imenovanju komisije broj 08/3.1264-1/12, a u skladu sa članom 71. i 91. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11 i 84/12) Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci na svojoj 40. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, imenovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Politički sistem, na nastavnom predmetu: Politički sistem zemalja jugoistočne Evrope Komisija je radila u sljedećem sastavu:

1. Doc. dr Radomir Nešković, docent na užoj naučnoj oblasti Politički sistem, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Prof. dr Nikola Poplašen, redovni profesor, uža naučna oblast Politička teorija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, član,
3. Prof. dr Zoran Krstić, vanredni profesor, uža naučna oblast Politički sistem, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, član.

Nakon pregledanja konkursnog materijala, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sljedeći 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Politički sistem Čedomir Antić