Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - italijanska književnost

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Na osnovu članova 71. i 91. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/10, 104/11 i 84/12), Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta je na 37. sjednici održanoj 15.10.2012. godine donijelo odluku o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor saradnika na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost, za užu naučnu oblast Specifične književnosti – italijanska književnost, na nastavnim predmetima: Italijanska književnost 2 i Italijanska književnost 3  u sljedećem sastavu:
1) prof. dr Željko Đurić, redovni profesor za užu naučnu oblast Italijanistika / italijanska književnosti i kultura na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, predsjednik komisije,
2) prof. dr Irena Prosenc Šegula, vanredni profesor za užu naučnu oblast Italijanistika / italijanska književnosti na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani, član i
3) doc. dr Roberto Rusi, docent italijanske književnosti za užu naučnu oblasti Italijanistika / romanistika na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

 Nakon uvida u konkursni materijal, Komisija podnosi Vijeću sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - italijanska književnost Zorana Kovačević