Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - srpski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 12. 11. 2012. godine, Odlukom broj: 09/3.2211-23/12 imenovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Specifični jezici – srpski jezik, na nastavnim predmetima: Istorijska fonetika srpskog jezika; Istorijska morfologija srpskog jezika 1 i 2 i Istorija srpskog književnog jezika u sljedećem sastavu:
1. prof. dr Božo Ćorić, redovni profesor, uža naučna oblast Srpski jezik i lingvistika, nastavni predmeti Istorijska fonetika srpskog jezika, Istorijska morfologija srpskog jezika, Tvorba reči srpskog jezika, Filološki fakultet Univerzitet u Beogradu,
2. prof. dr Milan Dragičević, redovni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici – srpski jezik na predmetima Dijalektologija srpskog jezika 1 i 2, Fonetika srpskog jezika, Fonologija i akcentologija srpskog jezika, Filološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci,
3. prof. dr Dijana Crnjak, vanredni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici – srpski jezik na nastavnim predmetima Sintaksa srpskog jezika 1 i 2, Leksikologija srpskog jezika, Filološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci.

Nakon uvida u dokumentaciju podnosimo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - srpski jezik Biljana Babić