Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Umjetničko teorijske discipline

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

KOMISIJA ZA PISANJE IZVEŠTAJA
Senatu Univerziteta u Banja Luci
- posredstvom Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti

Odlukom Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci br. 06-3.578-3.1/12 od 28.11.2012. godine, imenovana je Komisija za podnošenje izveštaja za izbor u zvanje nastavnika za užu umjetničku oblast Umjetničko teorijske discipline na nastavnim predmetima: Solfeđo 1-6, Metodika solfeđa 1-4, Metodički principi u primjeni harmonskog instrumenta 1,2 i Metodika solfeđa 1 i 2 u sledećem sastavu:
1. dr Ivana Drobni, redovni profesor, Solfeđo i Metodika nastave solfeđa, 15.06.2012, Fakultet muzičke umetnosti Univerzitet umetnosti u Beogradu,
2. dr Gordana Stojanović, redovni profesor, Metodika nastave muzičke kulture, 15. 9. 2003., Učiteljski fakultet Univerzitet u Beogradu i
3. dr Desanka Trakilović, redovni profesor,  Metodika nastave muzičke kulture, 6.2.2006., Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet u Bijeljini.
Na konkurs koji je raspisan 31.10.2012. godine u dnevnom listu  Glas Srpske  za izbor u zvanje nastavnika za užu umjetničku oblast Umjetničko-teorijske discipline na nastavnim predmetima: Solfeđo 1-6, Metodika solfeđa 1-4, Metodički principi u primjeni harmonskog instrumenta 1,2 i Metodika solfeđa 1 i 2 prijavio se jedan kandidat: 1. mr Saša T. Pavlović, docent, Solfeđo i Metodika solfeđa, 08.02.2008., Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, Komisija podnosi sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Umjetničko teorijske discipline Saša Pavlović