Navigacija
Viber

Doktorske stipendije preko Marija Kiri programa iz oblasti asteroidne nauke

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Kao dio Marija Kiri mreže obuka, STARDUST, Astronomska opservatorija u Beogradu u saradnji sa Odsjekom za astronomiju (Univerziteta u Beogradu) nudi u potpunosti finansiranu doktorsku (PhD) poziciju (ESR) za asteroidnu nauku.

Ovaj doktorski program ima za cilj da bolje razumije kretanje asteroida sa glavnog pojasa do područja terestrijalnih planeta, koristeći prednost dostupnosti novih podataka koji daju nove mogućnosti povezivanja mnogih specifičnih asteroida blizu zemlje (near - Earth asteroids – NEAs) sa njihovim porijeklom. Kandidat koji zadovolji kriterije radiće pod nadzorom Bojana Novakovića i Zorana Kneževića.

Uslovi:

Svi kvalifikovani kandidati bez obzira na pol ili nacionalnost pozvani su da se prijave ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:

• Kandidat mora imati (ili će uskoro dobiti) master diplomu iz Astronomije, Fizike, Planetarnih nauka ili srodnih oblasti.

• Kandidat treba da ima dobre usmene i pisane komunikacione vještine na engleskom jeziku.

• Kandidat treba da bude u prve četiri godine (ekvivalent punog radnog vremena) svoje istraživačke karijere, uključujući period obuke istraživanja, počevši od vremena dobijanja diplome što im formalno omogućava da krenu sa doktoratom.

• Kandidati ne bi trebalo da su boravili ili vršili glavne aktivnosti u Srbiji za više od 12 mjeseci u periodu od 3 godine prije početka doktorata.

• Znanje o kompjuterskom programiranju (Fortran, C, Python, MATLAB) i/ili numeričkom modelovanju biće važna prednost.


Prednosti:
ESR stipendista biće zaposlen prema propisima Marija Kiri mreže obuka i prema uslovima zaposlenja na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Stipendista treba da završi svoju PhD tezu do kraja treće godine svog zaposlenja.

Plata: oko 1500 Evra/mjesec

Stipendija otvorena za međunarodne studente: DA


Rok za slanje aplikacija: 30. april, 2013


Početak rada: oktobar, 2013


Kako se prijaviti:

Zainteresovani kandidati trebaju poslati svoj Curriculum vitae (CV) i motivaciono pismo. Takođe su potrebne dvije preporuke koje direktno šalju oni koji su preporuku napisali. Sve dokumente poslati dr Bojanu Novakoviću na imejl adresu: (bojan@matf.bg.ac.rs), ili poštom na sljedeću adresu:

Odsjek astronomija
Matematički fakultet
Studentski trg 16

11000 Beograd, Srbija


Za više informacija obratite se dr Bojanu Novakoviću: bojan@matf.bg.ac.rs