Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Visoke škole unutrašnjih poslova je na sjednici održanoj 26. decembra 2012. godine, donio odluku broj 06/1-612-22-21/12 kojom je formirao Komisiju u sastavu:
1. Dr Želimir Škrbić, predavač visoke škole na užoj naučnoj oblasti: Organizacija i poslovi policije, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik Komisije,
2. Mr Goran Amidžić, predavač visoke škole na užoj naučnoj oblasti: Organizacija i poslovi policije, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, član i
3. Mr Borislav Šarić, predavač visoke škole na užoj naučnoj oblasti: Organizacija i poslovi policije, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

za pisanje izvještaja za izbor nastavnika Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije na nastavnom predmetu: Organizacija i nadležnost policije.  

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci objavljen 5. decembra 2012. godine, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i ispravkama dijela konkursa objavljenih u istom dnevnom listu dana 19. decembra 2012. i 26. decembra 2012. godine, za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije (na nastavnom predmetu: Organizacija i nadležnost policije):
1. Mr Gojko Šetka

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije Gojko Šetka