Navigacija
Viber

Sastanak rukovodstva Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektori dva javna Univerziteta

Dana, 06.02.2013. godine

SASTANAK rukovodstva Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci

Dana, 06.02.2013. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci održan je sastanak rukovodstva Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci sa dekanima tehničkih, poljoprivrednih i šumarskih i medicinskih fakulteta oba univerziteta.

Sastanku su prisustvovali: prof. dr Mitar Novaković, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Radoslav Grujić, prorektor za nastavu i studentska pitanja, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Stevan Trbojević, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prorektor za istraživanje, nauku i razvoj, prof. dr Simo Jokanović prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Božo Važić prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci, dekani, zajedno sa prodekanima za nastavu, Poljoprivrednog, Šumarskog, Elektrotehničkog, Rudarskog, Saobraćajnog, Tehnološkog, Mašinskog, Arhitektonsko-geodtesko-građevisnkog, Medicinskog i Fakuteta za proizvodnju i menadžment .

Diskutovalo se o više aktuelnih tema: priprema plana odgovornih nastavnika i saradnika u ljetnom semestru akademske 2012/2013. godine; razmjena kadrova u oba pravca; supstitucija profesora koji dolaze iz drugih država, prije svega profesora koji imaju dva radna odnosa u dvije države; zajedničko organizovanje naučnih konferencija; priprema i realizacija projekata nacionalnog i međunarodnog značaja itd.

Sastanak rokovodstava dva javna Univerziteta

ZAKLJUČCI

U cilju smanjenja troškova održavanja nastave u ljetnom semestru dogovoreno je da profesori  koji nemaju normu u nastavnom procesu treba da izvode nastavu na drugom Univerzitetu. U tom pogledu su napravljene konkretne liste.

Svi dekani zaduženi su da međusobnim sastancima, do naredne sjednice Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci usklade plan odgovornih nastavnika i saradnika za ljetni semestar akademske 2012/2013. godine.

Finansijske službe oba univerziteta su zadužene da obezbijede plaćanje troškova putovanja i smještaja svih nastavnika pod jednakim uslovima.

Što se tiče profesora iz Srbije i Crne Gore, prijedlog je da se nekim profesorima zahvali na saradnji na prvom ciklusu, ali da se oni zadrže u nastavi na II i III ciklusu studija, gdje njihovo veliko iskustvo treba da dođe do izražaja.

Dekani su zaduženi da svaki na svom fakultetu razgovara i nađe rješenje sa profesorima koji imaju dva radna odnosa u Srbiji i Republici Srpskoj i da im ponude mogućnost koja je u skladu sa važećim  zakonskim rješenjima u dvije države.

Uobičajena je praksa da dva istorodna fakulteta na dva univerziteta organizuju naučne konferencije, koje su po sadržaju veoma slične. Podržan je prijedlog ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, prof. dr Jasmina Komića, da se ove konferencije objedine i organizuju zajedno, ili da se sadržaj konferencija promijeni i da svaka od njih da različit prilaz nauci i pruži šansu, kako profesorima, tako i studentima II i III ciklusa studija da i oni objave svoje radove, s obzirom da je za njih objavljivanje radova prije odbrane završnog rada sada obaveza.

Rukovodstvo oba javna univerzita usaglasilo je da je potrebno zajedno raditi na koncipiranju doktorskih studija.

Takođe, jedan od zaključaka ovoga sastanka je da se i ubuduće treba nastaviti u pravcu održavanja zajedničkih sastanaka oba javna univerziteta, kako bi se razmatrali aktuelni problemi, te pronašla adekvatna i zajednička rješenja.

Za 07.02.2013. godine najavljen je nastavak sastanaka u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa dekanima i prodekanima za nastavu fakulteta društvenih nauka, pedagoških fakulteta i umjetničkih fakulteta.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI