Navigacija
Viber

Šesta međunarodna konferencija „Energija i klimatske promjene“

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Prvi otvoreni poziv koji organizuje PROMITHEAS mreža za Šestu međunarodnu konferenciju
„Energija i klimatske promjene“ održaće se u periodu od 9. do 11. oktobra 2013. godine u Atini, Grčka.

Više informacija možete naći u brošuri u prilogu.

Uputstva za pisanje i slanje sažetaka takođe se nalazi u prilogu.

Dodatna pitanja možete poslati na sljedeću imejl adresu: promitheas@kepa.uoa.gr

Abstract_ February_2013

Energy and Climate Policy Conference brochure February_2013