Navigacija
Viber X logo

Fond Evropske unije za obrazovanje namijenio BiH 1.8 milijardi evra

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Fond Evropske unije za obrazovanje u periodu od 2014. do 2020. godina iznosi 19 milijardi evra. Bosna I Hercegovina će moći da aplicira za sredstva u iznosu od 1,8 milijardi evra, rekao je zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Boris Ćurković. On je naglasio da sada zavisi samo od institucija u BiH u kojoj će mjeri iskoristiti ta sredstva i u kojoj će mjeri ispuniti evropske kriterijume za njihovo povlačenje.

"Prema Strategiji Evropa 2020, do 2020. godine 20 odsto svih studenata u Evropi treba da provedu jedan semestar u inostranstvu. U slučaju BiH to znači da bi 25.000 studenata do 2020. godine trebalo da ode na jedan semestar u inostranstvo. Trenutno taj broj iznosi oko 400 studenata, tako da u narednih sedam godina treba sa broja od 400 studenata doći na broj od njih 25.000", rekao je Ćurković novinarima u Banjaluci.

Direktor kancelarije TEMPUS programa za BiH, Suad Muhibić, rekao je da ovi projekti postoje 21 godinu, a da im je BiH pristupila prije 16 godina, te da je od tada realizovano ukupno 143 projekta u vrijednosti od oko 34 miliona evra.

"Cilj TEMPUS programa jeste da pomogne reformu visokog obrazovanja kroz modernizaciju nastavnih planova i programa, kroz poboljšanje upravljačkih struktura i uspostavljenje boljih veza sa društvom u cjelini", dodao je Muhibić.

Generalni sekretar Univerziteta u Banjoj Luci, Đorđe Markez, rekao je da su iskustva Univerziteta u Banjoj Luci više nego pozitivna kada su u pitanju evropski programi i realizacija projekata.

S ciljem upoznavanja svih visokoškolskih ustanova sa mogućnostima medjunarodne saradnje, učlanjenja u evropske obrazovne asocijacije i ralizacije i pristupa evropskim fondovima, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta organizovala je radionicu pod nazivom "Visoko obrazovanje u BiH - Pristup međunarodnim organizacijama i programima EU".