Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje

Izbori u zvanjaArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog veća Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 14/3-­‐43/13 od 28.01.2013. godine obrazovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštaja za izbor 2 izvršioca u zvanje nastavnika za užu naučnu/ umjetničku oblast Arhitektonsko projektovanje, u sastavu:
1. Dr Milenko Stanković, redovni profesor, uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje, Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Radivoje Dinulović, redovni profesor, uža naučna oblast Umetnost primenjena na arhitekturu, tehniku i dizajn, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, departman za arhitekturu, član
3. Dr Nikola Cekić, redovni profesor, uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, član
4. Dr Mihailo Timotijević, redovni profesor, Arhitektonski fakultet u Beogradu, uža naučna oblast Arhitektonsko i urbanističko projektovanje, član
5. Meta Hočevar, redovni profesor, Akademija za pozorište, radio, film i televiziju Univerziteta u Ljubljani, uža umjetnička oblast Scenografija i Prostori igre, član

Komisija, nakon razmatranja dostavljenog konkursnog materijala, podnosi Nastavno-naučnom veću Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na dalji postupak, sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje Marina Radulj