Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - italijanska književnost

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Na osnovu članova 71. i 91. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/10, 104/11 i 84/12), Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta je na 42. sjednici održanoj 13.03.2013. godine donijelo odluku o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor saradnika na Studijskom programu za srpski jezik i književnost, za užu naučnu oblast Specifične književnosti – italijanska književnost, na nastavnim predmetima: Pregled italijanske književnosti 1 i 2, Italijanska književnost 1, 4 i 5 u sljedećem sastavu:
1. prof. dr Željko Đurić, redovni profesor italijanske književnosti na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, predsjednik komisije,
2. prof. dr Irena Prosenc Šegula, vanredni profesor italijanske književnosti na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani i
3. doc. dr Roberto Rusi, docent italijanske književnosti na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci

Nakon uvida u konkursni materijal, Komisija podnosi Vijeću sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - italijanska književnost Sanja Kobilj