Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu nuačnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 54. i 139. Statuta Univerziteta u Banjaluci, te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjaluci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 10.12.2012. godine, donijelo je odluku broj:18-3- 912/2012 kojom je formirana komisija u sastavu:
1. Akademik Prof. dr Nebojša Radunović, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Akademik Prof. dr Atanasije Tasa Marković, redovni profesor, za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Prof. dr Darko Plećaš, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu nuačnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Nenad Babić