Navigacija
Viber X logo

Marija Kiri program: pozivaju se zainteresovani za istraživačke grantove ukupne vrijednosti od 227 miliona evra

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Evropska komisija poziva zainteresovane da se prijave na zadnje tranše Marija Kiri grantova u okviru još uvijek važećeg Sedmog okvirnog programa za istraživanje (FP7, 2007-13). Negdje oko 227 miliona evra, najveći iznos dostupan kroz fond Marija Kiri, biće dodijeljen ove godine za oko 1000 iskusnih istraživača. Proces apliciranja je otvoren do 14. avgusta 2013. godine.

Andrula Vasiliu, predstavnik Evropske komisije za Marija Kiri fond, je rekao: „U vrijeme budžetskih restrikcija, javna potrošnja mora da bude usmjerena na direktive koje generišu najviše koristi građanima i evropskoj ekonomiji. Naši Marija Kiri grantovi osiguravaju podršku za izvanredna istraživanja iz oblasti kao što je zdravtsvo, što može dovesti do otkrića koja mogu izmijeniti živote miliona ljudi.“

Pojedinačne Marija Kiri stipendije podržavaju mobilnost istraživača u okviru, i van okvira, Evrope, kao i podržavanje privlačenja najboljih stranih istraživača da rade u EU.

Pojedinačne stipendije biće nastavljene pod novim Marija Sklodovska – Kiri akcijama kao dio novog Horizont 2020 programa koji počinje 2014. godine.

Kako biste aplicirali za stipendije posjetite sljedeći sajt:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding

Za više informacija posjetite sajt: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-223_en.htm?locale=en