Navigacija
Viber X logo

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo pet konkursa

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo je pet konkursa za programe Ministarstva nauke i tehnologije, a u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12)

Ministarstvo nauke i tehnologije RS   

 NAUKA:

- Konkurs za sufinansiranje programa obezbjeđivanja i održavanja opreme i prostora za naučnoistraživački rad u 2013 godini (U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije RS za 2013. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 100.000,00 KM – Konkurs otvoren do 30.05.2013. godine)

- Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku u 2013. godini (150.000,00 KM – Konkurs otvoren do 31.10.2013. godine)

- Konkurs za sufinansiranje naučno-stručnih skupova u 2013. godini (220.000,00 KM – Konkurs otvoren do 31.10.2013. godine)

- Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u 2013. godini (160.000,00 KM – Konkurs otvoren do 15.06.2013. godine)


TEHNOLOGIJA: 

- Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj (U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije ukupan iznos sredstava finansijske podrške inovatorstva u Republici Srpskoj za I i II kvartal 2013. godine iznosi 38.000,00 KM – Konkurs otvoren do 18.03.2013. godine)

Konkurse i obrasce za konkurse možete pogledati i preuzeti na: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Pages/default.aspx

 

Izvor: vladars.net