Navigacija
Viber X logo

Održana FP7 radionica u Banjaluci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjj Luci bio je domaćin FP7 Radionice o pripremi prijedloga projekata, održane u petak, 22. marta 2013. godine.
Radionica je organizovana u okviru redovnih aktivnosti NCP sistema Bosne i Hercegovine, a uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA).
 
Prof. dr Božo Važić, prorektor za naučno-istraživački rad

Prisutne predstavnike akademske zajednice u BiH, privrede i privatnog sektora u uvodnom dijelu su pozdravili prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Božo Važić, te predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH, Dina Masnik Ćulahović.
U prvom dijelu radionice predstavnici programskih komiteta za informacione tehnologije, prof. dr Zdenka Babić, i za energiju, prof. dr Petar Gvero, predstavili su osnovne ciljeve i aktivnosti u predstojećem programu Horizon 2020 (FP8), te načine podrške istraživačima iz BiH, učesnicima u okvirnim programima.

Generalni sekretar Đorđe Markez

Nakon toga, mr Đorđe Markez, kao NCP govorio je o pravnim i finansijskim pitanjima, nakon čega se prešlo na praktične vježbe iz finansijskog domena na kom su učesnici Radionice na konkretnom primjeru mogli vidjeti šta ih očekuje u pripremi projekta.

Učesnici FP7 radionice

Zatim je, Salko Kovačić sa Univerziteta Džemal Bijedić, učesnicima predstavio detaljne informacije o traženju partnera za projekat i sastavljanju projektnog konzorcijuma.