Navigacija
Viber X logo

Održana FP7 radionica u Mostaru

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Intera - Tehnološki Park u Mostaru bio je domaćin Radionice o pripremi prijedloga projekata, održane u ponedjeljak, 18. marta 2013. godine.

Održana FP7 radionica u Mostaru

Ovaj događaj organizovan je u okviru redovnih aktivnosti NCP sistema Bosne i Hercegovine, a uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA).
Prisutne predstavnike akademske zajednice u BiH, privrede i privatnog sektora u uvodnom su dijelu pozdravili rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, direktor Intera TP u Mostaru, te predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH.

Održana FP7 radionica u Mostaru

U prvom dijelu radionice predstavljen je NCP sistem BiH, te osnovni ciljevi i aktivnosti u predstojećem programu Horizon 2020 (FP8), te načini podrške istraživačima iz BiH, učesnicima u okvirnim programima.
U drugom dijelu radionice, učesnicima su predstavljene detaljne informacije o pripremi prijedloga projekta počevši od traženja partnera i sastavljanja projektnog konzorcijuma do ispunjavanja obrazaca potrebnih za apliciranje i finansijskih pravila za pripremu budžeta projekta.

Održana FP7 radionica u Mostaru

U praktičnom dijelu radionice, učesnici su kroz vježbu imali priliku sami proći kroz način obračuna troškova za pripremu budžeta za FP7 projekat.

Izvor: ncp.ba