Navigacija
Viber

Predavanja i tribine na Filozofskom fakultetu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održavaće se tribine i predavanja koja imaju za cilj unapređenje nastavnog, naučnog i istraživačkog potencijala zaposlenih na Univerzitetu.  

Prva tribina je na temu: "Izrada naučno-istraživakih projekata"’.
Očekivani ishod ove tribine je da se unaprijede vještine za pisanje projekata i da to doprinese većem broju naučno-istraživačkih projekata na Univerzitetu.   

Tribina će se održati na Filozofskom fakultetu u ponedjeljak 01.04.2013. god. u 12.00. časova u amfiteatru 203. Uvodničar je mr. Đorđe Markez, generalni sekretar Univerziteta, koji ima višegodišnje bogato iskustvo u izradi i sprovođenju projekata.  

Pozivaju se svi zaposleni nastavnici i saradnici Univerziteta u Banjoj Luci da prisustvuju tribini.

Doc. dr Srđan Dušanić
Prodekan za naučno-istraživački rad
Filozofski fakultet