Navigacija
Viber X logo

Sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Obavještavamo Vas da od 26.03.2013. kreće anketiranje diplomiranih studenata, školske 2006/07 i 2011/12.

Opširnije