Navigacija
Viber X logo

Uvod u FP portal učesnika

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Portal učesnika je ulaz u elektronsku administraciju projekata istraživanja i inovacija finansiranih od strane EU, a omogućava usluge za upravljanje prijedlozima i projektima kroz period njihovog trajanja.

Trenutno portal pokriva osnovne akcije pod Sedmim okvirnim programom za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7). U budućnosti njegovo djelovanje biće prošireno i na ostale programe iz oblasti istraživanja i inovacija.

Šta portal danas nudi?

Možete pretraživati FP7 pozive za projekte i možete podnijeti prijedlog projekta.
Zavisno od uloge u projektima i organizaciji možete imati uvid u informacije o projektu, pregovarati o grant sporazumu, uređivati prijedloge izmjena, podnijeti finansijski izvještaj i naučni izvještaj ili članak o projektu.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće kao ekspert EK, možete se pridružiti bazi podataka nezavisnih eksperata za evropska istraživanja i inovacije. Pored toga možete registrovati vašu organizaciju i popuniti podatke o istoj.

Dodatne funkcije

Stručni evaluatori biće u mogućnosti da upravljaju administrativnim detaljima njihovog posla kao recenzenti. Trenutno poseban elektronski sistem za prijavu prijedloga projekata biće zamijenjeni novim integrisanim sistemom na portalu. Imaćete direktan pristup FP7 informacijama i dokumentaciji.

Više informacija na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home