Navigacija
Viber X logo

Ispravka dijela teksta Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Glas Srpske" od 10.04.2013. godine

KonkursiMašinski fakultet

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
BANJA LUKA

PREDMET: Objava ispravke  dijela   Konkursa, traži se-

Molimo Vas da u srijedu 24.04.2013. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite Ispravku dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 10.04.2013. godine.  Dio teksta Konkursa koji se ispravlja:

Ispravka dijela teksta Konkursa