Navigacija
Viber X logo

Izvještaja komisije za izbor nastavnika Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Visoke škole unutrašnjih poslova je na sjednici održanoj 9. aprila 2013. godine donio odluku broj 06/1-612-46/13, kojom je formirao Komisiju u sastavu:
1. Dr Saša Mijalković, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti: Bezbjednosne nauke, Kriminalističko-policijska akademija Beograd, predsjednik Komisije,

2. Mr Goran Amidžić, predavač visoke škole na užoj naučnoj oblasti: Organizacija i poslovi policije, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, član i

3. Mr Borislav Šarić, predavač visoke škole na užoj naučnoj oblasti: Organizacija i poslovi policije, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, član.
za pisanje izvještaja za izbor nastavnika Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije na nastavnom predmetu: Organizacija i nadležnost policije.

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banja Luci, objavljen 5. decembra 2012. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ i ispravkama dijela konkursa objavljenim u istom dnevnom listu dana 19. decembra 2012. i 26. decembra 2012. godine, za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije (na nastavnom predmetu: Organizacija i nadležnost policije):
1. Mr Gojko Šetka
Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija podnosi sljedeći Izvještaj