Navigacija
Viber

Održana radionica na temu "Priprema prijedloga projekata" u Sarajevu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, organizovalo je radionicu na temu "Priprema prijedloga projekata".


Učesnici radionice u Sarajevu

Radionica je održana u petak 29. marta 2013. godine u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH.
Ispred Ministarstva civilnih poslova BiH, Dina Masnik-Ćulahović – stručni savjetnik na projektu, pozdravila je učesnike radionice i istakla da Ministarstvo, uz podršku Austrijske razvojne agencije, ima mogućnost da organizuje događaje putem kojih se bosanskohercegovačkoj istraživačkoj zajednici pruža prilika da se upozna sa mogućnostima učešća u programima EU koji se tiču podrške razvoja istraživačkih kapaciteta, a u svrhu povećanja učešće BiH u programima FP7, COST i EUREKA.
U prvom dijelu radionice predstavnik programskog komiteta za ICT, prof. dr Adnan Salihbegović, predstavio je osnovne ciljeve i aktivnosti u predstojećem programu Horizon 2020.
Gospodin Salihbegović je naglasio da Horizon 2020 počinje u januaru 2014. godine i da je planiran ukupan budžet od oko 80 milijardi evra.

Gospodin Dalibor Drljača

Gospodin Dalibor Drljača, NCP za mobilnost, upoznao je učesnike sa Marija Kiri akcijama u Horizon 2020.
U drugom dijelu radionice učesnici su podijeljeni u dvije grupe, te su se s učesnicima radile praktične vježbe iz pravnog i finansijskog domena. Učesnici su na konkretnom primjeru mogli vidjeti šta ih očekuje u pripremi projekta.

Gospodin Đorđe Markez

Predavači koji su radili s grupama bili su gospodin Đorđe Markez, NCP za pravna i finansijska pitanja i gospođa Katrina Bošnjaković, HEALTH, BIO i ENVIRONMENT NCP.

U prilogu su prezentacije sa radionice.

HORIZON2020
FP7 Pravna i finansijska pravila
Kako popuniti Administrativni dio

Izvor: ncp.ba