Navigacija
Viber X logo

Održana radionica o doktorskim studijama

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 25. aprila 2013. godine, održana je radionica o doktorskim studijama.
Pozdravne riječi uputio je prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta, prof. dr Milan Mataruga.

Radionica o doktorskim studijama

Prezentaciju dosadašnjih i budućih aktivnosti u okviru TEMPUS  projekta  “Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima”, skraćeno EQADE (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education), održao je prof. dr Jovo Ateljević, a iskustva Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prenijela je doc. dr Ljiljana Drinić.Učesnici su dali doprinos tokom diskusije.