Navigacija
Viber X logo

Posjeta partnera iz Norveške

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 17.04.2013. godine u posjeti Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci boravili su predstavnici Univerzitetskog koledža Narvik iz Norveške (NUC), jednog od partnera na međunarodnom projektu iz oblasti robotske tehnologije. Projekat skraćenog naziva BANOROB (Bosnian-Norwegian research based innovation for development of new, environmental  friendly, competitive robot technology for selected target groups) finansira Vlada Kraljevine Norveške, a izvodi se na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Predstavnici Univerzitetskog koledža Narvik iz Norveške u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Tokom radne posjete razgovarano je o dosadašnjoj realizaciji projektnih zadataka, te pripremi sastanka Upravnog odbora Projekta koji će se održati u maju u Banjoj Luci.

Pored Univerzitetskog koledža iz Narvika, partner u Projektu je Norveški univerzitet nauke i tehnologije (NTNU) iz Trondhajma, kao i privredni subjekti iz Norveške, Republike Srpske i Srbije. Glavni cilj projekta je da doprinese industrijskom razvoju na području Zapadnog Balkana, obezbjeđujući bazu visokoobrazovanih kadrova u proizvodnom inženjerstvu, sa posebnim fokusom na robotiku i automatizaciju.