Navigacija
Viber

POZIV ZA UČEŠĆE NA DIAnet SEMINARIMA – dobre prakse i alati za podršku mobilnosti

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

AREA Science Park u sklopu EU projekt-a DIAnet - Danubian Initiative and Alps Adriatic Network” organizuje seminare u Trstu od 6-8 maja 2013. sa sljedećim tematikama:

1. Cross-sector and transnational mobility – Međusektorska i transnacionalna mobilnost, 6. maj 2013.
Cilj seminara je najsavremenija mobilnost istraživača na evropskom nivou,  transnacionalna i međusektorska- u ERA, Evropskom istraživačkom prostoru.  

2. EU programmes focusing on the valorization of human capital for excellence in science  - Programi EU usmjereni na valorizaciju ljudskog kapitala za izvrsnost u nauci, 7. maj 2013.
Cilj seminara je izrada usjpešnih prijedloga projekata u okviru programa koji se bave valorizacijom ljudskog kapitala.

3. EU policies and processes for researchers’ career development - EU politike i procedure za razvoj karijere istraživača, 8. maj 2013.
Cilj seminara je da se detaljno analiziraju EU politike i sredstava usmjerena na garantovanje odgovarajućih uslova za međunarodnaistraživanja.

Seminari će se održati na engleskom jeziku, a učešće je besplatno. Svaki seminar predviđa najmanje 15, a najviše 40 učesnika.
Registracije slati do 19. aprila 2013. popunjavanjem formulara, dostupnog na internet stranici: http://iscrizione.questionform.com/public/Dianet

Informacije o smeštaju u Trstu, transport, itd. može tražiti od Welcome Office Friuli Venezia Giulia putem mejla : mobility@area.trieste.it

Potpun program seminara dostupan je na internet stranici: www.area.trieste.it/dianet