Navigacija
Viber X logo

Radionica o doktorskim studijama na Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Pozivamo Vas da u četvrtak, 25. aprila 2013. godine, u 11 časova, u Sali za prezentacije Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, prisustvujete radionici o doktorskim studijama.

11:00 – 11:15 – Pozdravne riječi i uvod, prorektor za nastavu i studentska pitanja,
                         prof. dr Simo Jokanović

11:15 – 11:45 - prezentacija dosadašnjih i budućih aktivnosti u okviru TEMPUS  projekta  “Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima”, skraćeno EQADE (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education),
                        prof. dr Jovo Ateljević (koordinator projekta na UBL)

11:45 – 12:00 – diskusija

12:00 – 12.15 – Doktorske studije na ETF-u, prof. dr Zdenka Babić

12.15 – 12.30 – Iskustva Poljoprivednog fakulteta, prof. dr Ljiljana Drinić

12.30 – 12.45 – diskusija i zaključci