Navigacija
Viber

Realizacija aktivnosti iz TEMPUS projekta EQADE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U sklopu aktivnosti na TEMPUS projektu pod nazivom “Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima”, skraćeno EQADE (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education – EQADE, broj 516891-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR), od 18. do 20.03.2013. godine, održana je radionica o osiguranju kvaliteta u doktorskim studijama i drugi sastanak konzorcijuma projekta, u Palermu, Italija.Radionicu su vodili predstavnici Univerziteta u Palermu, Medicinski fakultet Univerziteta u Hajdelbergu i Svjetski univerzitetski servis Austrija, a prisustvovali su predstavnici Univerziteta Dunarea de Jos of Galati, Ministarstva prosvjete  i kulture Republike Srpske, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i 8 javnih BiH univerziteta.Na radionici su obrađene sljedeće teme: izrada procedura, sistema i procesa osiguranja kvaliteta i napredovanje u doktorskom obrazovanju, institucionalno iskustvo (studije slučaja), odnosno način kako Univerzitet u Palermu upravlja kvalitetom u doktorskom obrazovanju, standardi u disertacijama i mentorstvu i način na koji se mjeri uticaj naučnog rada.Radionicu o promociji alata za doktorske studije održan je u Hajdelbergu, Njemačka, od 17. do 18.09.2012. godine. Radionicu su vodili predstavnici Univerziteta u Hajdelbergu, kao jedan od vodećih istraživačkih visokoškolskih ustanova u Evropi sa brojnim doktorskim programima. Na radionici su obrađene sljedeće teme: značaj promocije i popularizacije doktorskih programa, upravljanje doktorskim obrazovanjem, kvalitet u istraživanju, lokalna naspram regionalne naspram međunarodne promocije, organizacija i upravljanje prikupaljanjem sredstava.Pored toga, radionica je poslužila kao jedinstvena prilika da se posjeti centar za istraživanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Hajdelbergu.
Koordinator ovog projekta je Univerzitet u Hajdelbergu (Njemačka).