Navigacija
Viber

Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizator COST sastanka „STReESS” akcije u oktobru 2013. godine na Jahorini

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Tokom boravka na skupu u okviru COST akcije „STReESS” (FPS COST Action FP1106-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS) u Napulju-Italija u periodu 14.-18.04.2013. godine, Univerzitet u Banjoj Luci (Šumarski fakultet)  je dobio ulogu domaćina sljedećeg sastanka.
Predstavnik našeg Univerziteta i jedini član iz Bosne i Hercegovine, prof. dr Milan Mataruga, je predstavio naš Univerzitet nakon čega je Upravni odbor projekta jednoglasno donio odluku i povjerio organizaciju ovog skupa upravo našem Univerzitetu.
Ovo je veliki uspjeh Šumarskog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci imajući u vidu da u projektnim aktivnostima učestvuju predstavnici iz 31 evropske države.

Sljedeći skup istraživača zaiteresovanih za praćenje pojave stresa kod biljaka će biti održan na Jahorini - hotel Termag, u periodu od 14. do 18. oktobra ove godine. Više informacija o projektnim aktivnostima mogu se naći na internet stranici:
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1106