Navigacija
Viber

Učešće predstavnika Republike Srpske i Univerziteta u Banjoj Luci na 14. sjednici FAO Komisije za genetičke resurse za hranu i poljoprivredu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Prof. dr Gordana Đurić, predsjednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Narodnoj skupštini Republike Srpske i direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci učestvovaće kao predstavnik Republike Srpske u delegaciji Bosne i Hercegovine u radu 14. redovne sjednice FAO Komisije za genetičke resurse za hranu i poljoprivredu, koja će se održati u sjedištu FAO u Rimu od 15. do 19. aprila 2013. godine ( http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/en/).U skladu sa Dugoročnim programom rada Komisije, predstojeća sjednica će se fokusirati na sljedeće: ključna pitanja u pripremi država za izradu dokumenta Biodiverzitet za hranu i poljoprivredu u svijetu; pristup i koristi iz razmjene genetičkih resursa; uticaj klimatskih promjene na stanje genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; biodiverzitet i ishrana.

FAO Komisija za genetičke resurse ima ulogu koordinatora i bavi se politikama u sektorskim i međusektorskim pitanjima vezanim za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa od značaja za hranu i poljoprivredu. Uloga Komisije je i da održava pažnju na svim pitanjima koja se odnose na politiku, programe i aktivnosti FAO u oblasti genetičkih resursa od značaja za hranu i poljoprivredu, uključujući i njihovo očuvanje i održivo korišćenje i fer i pravičnu raspodjelu koristi koja potiče od njihovog korišćenja, te da savjetuje generalnog direktora i Savjet i, po potrebi, njegove tehničke odbore, uključujući naročito odbor za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, o takvim stvarima.

Između ostalog, Komisija ima zadatak da preporuči mjere koje mogu biti potrebne ili poželjne da se obezbijedi razvoj sveobuhvatnog globalnog sistema genetičkih resursa od značaja za hranu i poljoprivredu, kao i da prati rad pojedinih komponenti, u odnosu na Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti i druge relevantne međunarodne instrumente.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/2500/fao-emblem_en.jpg