Navigacija
Viber X logo

UNESCO-L`OREAL međunarodna stipendija za mlade žene-naučnice u oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

L`OREAL fondacija za nauku i UNESCO-a otvorili su poziv za dostavljanje prijava za stipendije za mlade žene (do 35 godina starosti) koje se bave istraživanjem u oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu.  

Zemlje članice mogu prijaviti maksimalno četiri kandidatkinje, a od ove godine sve prijave za stipendije sa pratećom dokumentacijom je obavezno dostaviti elektronski najkasnije do 30. maja 2013. godine na www.fwis.fr .  

Državna komisija za UNESCO će imati pristup ovoj platformi od 01. do 30. juna 2013. godine, te će od podnesenih prijava odabrati i kandidovati četiri najbolje.

Kriterijumi i uslovi stipendiranja, kao i obrasci za prijavu dostupni su na portalu www.unesco.org  

Izvor: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske