Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Pedijatrija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Sastav komisije:
1. Dr Jelica Predojević-Samardžić, vanredni profesor, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Snežana Petrović-Tepić, docent, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Dragan Zdravković, redovni profesor, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Pedijatrija Gordana Bukara-Radujković