Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Grafički dizajn

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

Sastav komisije:
1. mr Branislav Dobanovački, redovni profesor, uža umjetnička oblast, Grafički dizajn, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – predsjednik,
2. mr Amra Zulfikarpašić, redovni profesor, uža umjetnička oblast, Grafički dizajn, Akademija umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – član,
3. mr Bojan Hadžihalilović, vanredni profesor, uža umjetnička oblast, Grafički dizajn, Akademija umjetnosti Univerziteta u Sarajevu - član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Grafički dizajn Goran Janković