Navigacija
Viber

Na Univerzitetu u Banjoj Luci održana sjednica Upravnog odbora međunarodnog projekta BANOROB

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 29.05.2013. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci održana je sjednica Upravnog odbora međunarodnog projekta iz oblasti robotske tehnologije skraćenog naziva  BANOROB (Bosnian-Norwegian research based innovation for development of new, environmental  friendly, competitive robot technology for selected target groups). Projekat finansira Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, a aktivnosti se provode na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na sjednici je razmatran napredak u provođenju projektnih aktivnosti, te utvrđeni zadaci koji slijede u narednom periodu.

Sastanak Upravnog odbora međunarodnog projekta BANOROB

Pored Univerzitetskog koledža iz Narvika, kao vodećeg partnera, i Univerziteta u Banjoj Luci, u Projektu su još Norveški univerzitet nauke i tehnologije (NTNU) iz Trondhajma, Inovacioni centar Banja Luka i kompanija PPM AS iz Trondhajma, a kao saradnici u Projektu pojavljuju se privredni subjekti iz Norveške, Republike Srpske i Srbije. Glavni cilj projekta je da doprinese industrijskom razvoju na području Zapadnog Balkana, obezbjeđujući bazu visokoobrazovanih kadrova u proizvodnom inženjerstvu, sa posebnim fokusom na robotiku i automatizaciju. Kao rezultat uspješne realizacije aktivnosti na Projektu, te u cilju produženja saradnje i nakon završetka Projekta, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitetski koledž iz Narvika su 10.9.2012. godine potpisali Ugovor o saradnji. Više podataka o vodećem partneru na BANOROB projektu vidjeti na www.hin.no

Radionica međunarodnog projekta BANOROB

Sjednici Upravnog odbora prethodila je radionica namijenjena predstavnicima kompanija iz Republike Srpske koje koriste robotsku tehnologiju, sa temom „Primjena naredne robotske tehnologije“. Tokom cjelodnevne radionice, koja je održana u Inovacionom centru Banja Luka 28.05.2013. godine, predstavljeni su rezultati istraživanja uglednih eksperata iz Norveške, Srbije, Slovačke i Slovenije, te profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Pomoćnica ministra mr Biljana Vojvodić

Radionicu je, u ime Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, otvorila pomoćnica ministra mr Biljana Vojvodić. Gospođa Vojvodić je naglasila značaj ovakvih skupova koji kombinuju obrazovanje i istraživanje sa industrijom, tj povezivanje sa poslovnim sektorom, te konstatovala da je organizacija ovog skupa u skladu sa ciljevima iz Strategije razvoja nauke Republike Srpske do 2016. godine.

Studenti Mašinskog fakulteta učesnici međunarodnog projekta BANOROB

Tokom radionice, četvoro studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji su, u okviru projekta BANOROB, proveli jedan semestar na razmjeni u Norveškoj, prezentovali su svoja iskustva.
Gosti iz Norveške će učestvovati i u radu međunarodne konferencije DEMI, koja se 30. i 31.05.2013. godine održava na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.