Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Sastav komisije:
1. dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsednik;
2. dr Dejan Marković, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član;
3. dr Mirjana Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija Olivera Dolić