Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Sastav komisije:
1. Dr Vladimir Kostić, akademik, redovni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Nebojša Jović, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Dragoslav Stokić, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija Zoran Semiz