Navigacija
Viber

Izvještaj Komisje o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Slikarstvo

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

Sastav komisije:
Odlukom Nastavno – umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci broj 06-3.295-2.3/13 od 08.05.2013. godine, obrazovana je Komisija za podnošenje izvještaja za izbor u saradničko zvanje u sastavu:
1) mr Jelena Karišik, vanredni profesor, uža umjetnička oblast Slikarstvo, Akademija umetnosti  Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik,
2) mr Radomir Knežević, redovni profesor, uža umjetnička oblast Slikarstvo, Fakultet likovnih umetnosti, Unirvezitet umetnosti u Beogradu – član,
3) mr Svjetlana Salić-Mitrović, vanredni profesor, uža umjetnička oblast Slikarstvo, Akademija umetnosti  Univerziteta u Banjoj Luci - član


Izvještaj Komisje o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Slikarstvo Radoslav Tadić