Navigacija
Viber

Javni konkurs za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci iz reda akademskog osoblja

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 62. tačka (4) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11 i 84/12), člana 27. tačka (2) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičkče resurse, Senat Univerziteta u Banjoj Luci, raspisuje

Javni konkurs za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci iz reda akademskog osoblja