Navigacija
Viber

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1205/13 od 07.06.2013. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2013/2014. godini, raspisuje se

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na javnim visokoškolskim ustanovama