Navigacija
Viber

Održana ceremonija dodjele HUAWEI stipendija za školsku 2012/2013. godinu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci dana 19.06.2013. godine održana je svečana ceremonija dodjele Huawei stipendija za školsku 2012/2013. godinu.

Svečana ceremonija dodjele Huawei stipendija za školsku 2012/2013.

Pored rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanka Stanića i g. Cui Fenghua, predstavnika kompanije Huawei Technologies d.o.o. i njegovih saradnika, ceremoniji su prisustvovali doc. dr Goran Mutabdžija, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, g. Igor Vidović, ministar ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske, g. Vinko Bodgan, pomoćnik ministra nauke i tehnologije, dekani fakulteta na kojima studiraju nagrađeni studenti, profesori, asistenti, studenti i zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci, te predstavnici medija.

Doc. dr Goran Mutabdžija, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske
Prema Ugovoru o donaciji od 27.10.2010. godine zaključenog između kompanije Huawei Technologies d.o.o. i Univerziteta u Banjoj Luci, donator se obavezao da će za studente Univerziteta u Banjoj Luci obezbijediti po pet stipendija godišnje u periodu od 8 akademskih godina (2010-2018). Iznos jedne stipendije je 1250 američkih dolara, a ukupan iznos donacije 50.000 američkih dolara.


Gospodin Cui Fenghua

Stipendije se dodjeljuju na osnovu javnog konkursa, prema kriterijumima utvrđenim Pravilnikom koji je, uz saglasnost donatora, usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci.

Ove školske godine, stipendije su dobili sljedeći studenti:
Vojislav Savić, Fakultet političkih nauka, prosječna ocjena 9,64;
Duško Gatarić, Elektrotehnički fakultet, prosječna ocjena 9,58;
Marijana Miljuš, Tehnološki fakultet, prosječna ocjena 9,32;
Mirjana Jurišić, Prirodno-matematički fakultet, prosječna ocjena 9,29 i
Jelena Škrbić, Filološki fakultet, prosječna ocjena 9,20.

Gospodin Cui Fenghua, rektor, ministri i dobitnici Huawei stipendija