Navigacija
Viber

Predavanje profesora doktora Džona Bejlina

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci imao je čast ugostiti profesora Džona Bejlina iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je, 13. 06. 2013. godine, održao predavanje pod nazivom Controversies (that) linguists love.
Studenti i profesori Univerziteta u Banjoj Luci uživali su u predstavljanju kontroverze koju slobodan red riječi u rečenici predstavlja današnjim generativnim lingvistima, kao i rješenjima koja im je profesor Bejlin ponudio kada su u pitanju problemi ograničenja (constraints), ali i u razmjeni mišljenja i iskustava u vidu akademske rasprave koja je uslijedila nakon predavanja.

Profesor John Frederick Bailyn

Džon Frederik Bejlin (John Frederick Bailyn) vanredni je profesor lingvistike na Državnom univerzitetu Stouni Bruk u Njujorku (State University of New York at Stony Brook). Doktorirao je lingvistiku na Univerzitetu Kornel (Cornell University).

Predavanje profesora John Frederick Bailyn

Profesor Bejlin bavi se istraživanjima lingvističke komponente uma, pri čemu posebnu pažnju poklanja slovenskim jezicima, kao i raznim drugim pitanjima unutar područja teorijske i kognitivne lingvistike. Pored nastavnog i istraživačkog rada u SAD-u, profesor Bejlin aktivno je uključen u obrazovnu razmjenu u Rusiji i osnivač je nekoliko programa u Sankt Peterburgu, od kojih ističemo međunarodni multidisciplinarni ljetni seminar The New York Institute of Cognitive and Cultural Studies.