Navigacija
Viber

Izvještaj Komisie o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Sastav Komisije:
1. Dr Ranko Škrbić, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član 
3. Dr Momir Mikov, atara, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član

Izvještaj Komisie o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija Lana Nežić