Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakognozija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Sastav komisije:
1. predsjednik: Dr Silvana Petrović, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakognozija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
2. član: Dr Tatjana Kundaković, vanredni profesor, uža naučna oblast Farmakognozija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. član: Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakognozija Relja Suručić