Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Porodična medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Sastav komisije:
1. Dr Gordana Tešanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast farmakologija i toksikologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Maja Račić, docent, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Porodična medicina Verica Petrović, Suzana Savić i Nevena Todorović