Navigacija
Viber X logo

Održavanje Okruglog stola na temu „ISCED klasifikacija“

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Okrugli sto na temu „ISCED klasifikacija“ održaće se 23.07.2013. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 11:00 časova. U toku je izrada revidirane klasifikacije obrazovanja i šifri koje će biti međunarodno korištene, a čije usvajanje je planirano za septembar 2013. godine na godišnjoj skupštini UN. Učesnici Okruglog stola na kom će se razmatrati ova tema su statističke agencije i zavodi, zavodi za zapošljavanje, ministarstva nadležna za obrazovanje, nauku, rad i zapošljavanje, kao i predstavnici univerziteta.