Navigacija
Viber

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u trećem upisnom roku

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11 i  84/12), Odluke Vlade Republike Srpske o broju redovnih  i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini, broj:  04/1-012-2-1205/13 od 07.06.2013. godine i Odluke Vlade RS o izmjeni Odluke o broju redovnih  i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini, broj: 04/1-012-2-1914/13 od 18.09.2013. godine,  raspisuje se  konkurs za upis studenata u  prvu godinu prvog ciklusa studija  u akademskoj 2013/2014. godini na nepopunjena mjesta Univerziteta u Banjoj Luci. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Press“ i „Glas Srpske“  24. septembra 2013. 

Konkurs