Navigacija
Viber

Poljoprivredni fakultet donirao knjige srednjoj školi u Gradišci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

S ciljem unapređena nastavnog procesa u Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi u Gradišci, Poljoprivredni Fakultet  Univerziteta u Banjoj Luci donirao je ovoj školi vrijednu literaturu  iz oblasti poljoprivrednih nauka čiji su autori nastavnici i saradnici sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci.

Rječnik vinogradarskih termina

Radi se o naslovima koji su izdati zadnjih nekoliko godina na Fakultetu , a sačinjavaju ih stručne knjige, udžbenici, monografije i priručnici koji se inače koriste u nastavnom procesu  oba ciklusa.
Riječ je o 40 naslova knjiga i zbornika sažetaka, te 13 godišta  časopisa Agroznanje koji izdaje Poljoprivredni fakultet od  2000. godine.
Ukupan broj bibliotečkih jedinica koje je Fakultet poklonio Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi u Gradišci je 100 knjiga, 20 primjeraka zbornika sažetaka, deset monografija Poljoprivrednog fakulteta i 13 godišta časopisa Agroznanje.
Odluku da se donira literatura srednjoj školi u Gradišci, uslijedila je nakon što su se predstavnici Škole obratili dekanu Fakulteta prof. dr Aleksandru Ostojiću dopisom u kojem ga upoznaju da Škola, koja između ostalog, školuje poljoprivredne i prehrambene tehničare i voćare, raspolaže sa vrlo malo stručne literatire u knjižnom fondu biblioteke, ističući da bi im podrška Fakultetu u tom smislu jako puno značila.