Navigacija
Viber

Predavanje na PMF-u u okviru NETREL Tempus projekta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 

U okviru NETREL Tempus projekta (Network for education and training for governmental environmental laboratories – NETREL), na Prirodno- matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u periodu 9-13. septembra održano je Predavanje o uzorkovanju zagađivača životne sredine (Learning course on sampling of environmental pollutants).

Prorektor Milan Mataruga sa učesnicima TEMPUS projekta

Predavanje su držali prof. Graham A. Mils sa Univerziteta u Portsmutu  u Velikoj Britaniji i  dr Branislav Vrana sa Masarik Univerziteta u Češkoj Republici.  Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Milan Mataruga pozdravio je učesnike Tempus projekta. Tom prilikom istakao je značaj međunarodne saradnje, zahvalio međunarodnim predavačima i pohvalio rad kolega sa PMF-a u afirmaciji Univerziteta na međunarodnoj saradnji.

Učesnici NETREL TEMPUS projekta

Inače, NETREL projekat ima za cilj obuku istraživača i eksperata u Srbiji i Bosni i Hervegovini na polju interdisciplinaranih analitičkih sistema neophodnih za monitoring, procjenu i upravljanje toksičnim polutantima u zemljama zapadnog Balkana.
Univerziteti učesnici projekta su: Slovački Univerzitet tehnologije iz Bratislave  (Institut za analitičku hemiju) - koordinator; Masarik Univerzitet iz Češke Republike (RECETOX Center);  Univerzitet u Portsmutu, Velika Britanija (Prirodno- matematički fakultet); Univerzitet u Novom Sadu, (Fakultet tehničkih nauka), Univerzitet u Beogradu (Hemijski fakultet), Univerzitet u Banjoj Luci (PMF) i Univerzitet u Sarajevu (PMF).