Navigacija
Viber

Rješavanje pitanje smještaja gostujućih profesora

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Raspravljajući o višegodišnjoj aktuelnoj problematici smještaja gostujućih profesora Univerziteta u Banjoj Luci, članovi Upravnog odbora su se na sjednici održanoj 17. 09. 2013. godine usaglasili da je neophodno u što skorije vrijeme zatražiti razgovor sa predsjednicom Vlade RS, ministrom  trgovine i turizma i ministrom prosvjete i kulture RS, na kome bi bio razmatran prijedlog Univerziteta da se hotel „Krajina“ u Banjoj Luci ustupi na korištenje Univerzitetu  s ciljem rješavanja smještaja gostujućih profesora.