Navigacija
Viber

Vlada RS odobrila upis većeg broja studenata na univerzitetima

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/14. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.  Izmjenom ove odluke precizirano je da je ukupan broj redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama  8.076 umjesto ranije odobrenog broja od 7.362 studenta.

Ukupan broj redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci je 4.041. Od toga je 3.528 redovnih studenata, 2.036 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje, 202 studenta strana državljana i 513 vanrednih studenata.

Ukupan broj redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerztetu u Istočnom Sarajevu je 3.566. Od toga je 3.136 redovnih studenata, 1.690 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje i 430 vanrednih studenata.

Ukupan broj redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci je 1.220. Od toga su 652 redovna studenta,  166 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta, 449 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje, 37 studenata stranih državljana i 568 vanrednih studenata.

Ukupan broj redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerztetu u Istočnom Sarajevu je 1.133. Od toga su 643 redovna studenta,45 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta, 578 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje i  490 vanrednih studenata te 20 studenata stranih državljana.