Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - italijanski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izabrana je Komisija za pisanje izvještaja za izbor jedsnog nastavnika za užu naučnu oblast Specifični jezici - italijanski jezik na nastavnim predmetima: Savremeni italijanski jezik 1, Savremeni italijanski jezik 2, Savremeni italijanski jezik 3, Savremeni italijanski jezik 4 u sastavu:
1. Dr Danilo Capasso, docent, uža naučna oblast: Italijanski jezik, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Francesca Rigetti, docent, uža naučna oblast: Italijanski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Rita Skoti Jurić, redovni profesor, uža naučna oblast: Italijanski jezik, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - italijanski jezik Anja Pravuljac